Home | CV | Databases | IMEG Seminars | MEP-online | People | Publications | SoftwareText only version


Databases


This page provides links to various Databases developed by members of the Nei laboratory as well as links to the journal abstracts.  Feel free to contact the laboratory of Masatoshi Nei with questions regarding the database information.


#mega
TITLE: alignment file for figure 5 in Su and Nei 2001

#MBV28S1P
-TCATTCAGACTCC--CAAATCATTGATCCTAAAGGC-AGGACAACATGTGACAATCAAA
TGTACTCAGGA---TATGAAACATGACTCCATGCTTTGGTACCGACAAGATCCATGGTTA
GAA-CTAAGAGTAATCTA--GTATTCCT-ATGATGCTGGAATCA---TTGACAAAGAAGA
GGTCTCTAAGGGGTACAATGTCTCCAGATCATGCACAGAGGACTTCACCTTCACTGTGGA
ATTGGCCTCTCCCTCCCAGACATCTG---TGTACTTCGGTGCCAGCA

#MBV6S1
ATTACTCAGACACC--CAAATTCCTGATTGGTCAGGA-AGGGCAAAAACTGACCTTGAAA
TGTCAACAGAA---TTTCAATCATGATACAATGTACTGGTACCGACAGGATTCAGGGAAA
GGA-TTGAGACTGATCTA--CTATTCA--ATAA--CTGAAAACGATCTTCAAAAAGGCGA
TCTATCTGAAGGCTATGATGCGTCTCGAGAGAAGAAGTCATCTTTTTCTCTCACTGTGAC
ATCTGCCCAGAAGAACGAGATGGCCG---TTTTTCTCTGTGCCAGCA

#MBV8S2
GTCACCCAAAGCCC--AAGAAACAAGGTGGCAGTAAC-AGGAGGAAAGGTGACATTGAGC
TGTAATCAGAC---TAATAACCACAACAACATGTACTGGTATCGGCAGGACACGGGGCAT
GGG-CTGAGGCTGATCCA--TTATTCAT-ATGGTGCTGGCAGCA---CTGAGAAAGGAGA
TATCCCTGATGGATACAAGGCCTCCAGACCAAGCCAAGAGAACTTCTCCCTCATTCTGGA
GTTGGCTACCCCCTCTCAGACATCAG---TGTACTTCTGTGCCAGCG

#MBV8S3_2
GTCACCCAAAGTCC--AAGAAGCAAGGTGGCAGTAAC-AGGAGGAAAGGTGACATTGAGC
TGTCACCAGAC---TAATAACCATGACTATATGTACTGGTATCGGCAGGACACGGGGCAT
GGG-CTGAGGCTGATCCA--TTACTCAT-ATGTCGCTGACAGCA---CGGAGAAAGGAGA
TATCCCTGATGGGTACAAGGCCTCCAGACCAAGCCAAGAGAATTTCTCTCTCATTCTGGA
GTTGGCTTCCCTTTCTCAGACAGCTG---TATATTTCTGTGCCAGCA

#MBV8S3
GTCACCCAAAGCCC--TAGAAACAAGGTGACAGTAAC-AGGAGGAAACGTGACATTGAGC
TGTCGCCAGAC---TAATAGCCACAACTACATGTACTGGTATCGGCAGGACACTGGGCAT
GGG-CTGAGGCTGATCCA--TTACTCAT-ATGGTGCTGGCAACC---TTCAAATAGGAGA
TGTCCCTGATGGGTACAAGGCCACCAGAACAACGCAAGAAGACTTCTTCCTCCTGCTGGA
ATTGGCTTCTCCCTCTCAGACATCTT---TGTACTTCTGTGCCAGCA

#MBV25S1P
-TCACCCAGACACC--TAGATACTGGATCACACAGAC-CTCAAGAAAGATAATCCTGAAC
TATTCTCAGGA---TATGAACCACTATCGGATGTTCTGGTATCAACAAGATGCAGGGCAG
GGG-TTGAAGCTGATCCA--TTACTCAG-TAGGCACTGACAGAA---CTACCAAAAGTGA
TGTCCCTGAAGGGTACAGTGCCTTCAGAAATGAGATACAGAGCTTTCCCCTGACATTAGA
GTCAACCAGTTCCAACCAGACCTCCA---TGTACTTCTGGGCCAGCA

#MBV7S1
GTAACCCAGATGCC--AAGATACCTGATCAAAAGAAT-GGGAGAGAATGTTTTGCTGGAA
TGTGGACAGGA---CATGAGCCATGAAACAATGTACTGGTATCGACAAGACCCTGGTCTG
GGG-CTACAGCTGATTTA--TATCTCAT-ACGATGTTGATAGTA---ACAGCGAAGGAGA
CATCCCTAAAGGATACAGGGTCTCACGGAAGAAGCGGGAGCATTTCTCCCTGATTCTGGA
TTCTGCTAAAACAAACCAGACATCTG---TGTACTTCTGTGCTAGCA

#MBV15S1
TCTATCAATATCCCAGAAGAACCAT-CTGTAAGAGT---GGAACTTCCATGAGGATGGAG
TGTCAAGCTGTGGGTTTTCAGGCAACTTCTGTAGCTTGGTATCGTCAATCGCCTCAAAAG
ACA-TTTGAACTGATAGCACTTTCTACTGTGAACTCAGCAATCAAATATGAACAAAATTT
TACCCAGGAAAAATTTCCCATCAGTCATCCCAACTTATCCTTTTCATCTATGACAGTTTT
AAATGCATATCTTGAA--GACAGAGG-CTTATATCTCTGTGGTGCTA

#MBV18S1
TCTACCAAAAGCCAAACAGGGACAT-CTGTCAAAGT---GGCACTTCACTGAAAATCCAG
TGTGTGGCTGACAGT---CAAGTTGTTTCGATGTTTTGGTACCAACAGTTCCAGGAACAG
AGC-TTGATGCTCATGGCAACTGCAAATGAAGGCTCTGAAGCCACATACGAGAGTGGATT
CACCAAGGACAAGTTTCCAATCAGCCGGCCAAACCTAACATTCTCAACGTTGACAGTGAA
CAATGCAAGGCCTGGA--GACAGCAG-TATCTATTTCTGTAGTTCTA

#MBV5S2
GTTGTCCAGTCTCC--AAGACACATAATCAAAGAAAA-GGGAGGAAGGTCCGTTCTGACG
TGTATTCCCA---TCTCTGGACATAGCAATGTGGTCTGGTACCAGCAGACTCTGGGGAAG
GAA-TTAAAGTTCCTTA---TTCAGCATTATGAAAAGGTGGAGA--GAGACAAAGGATTC
CTACCC-AGCAGATTCTCAGTCCAACAGTTTGATGACTATCACTCTGAAATGAACATGAG
TGCCTTGGAACTGGAG--GACTCTGC-TATGTACTTCTGTGCCAGCT

#MBV5S3P
GTTGTCCAGTCTCC--AAGACACAAAATCAAAGAAAA-GGGAGAAAGGTTCATTCTGAAA
GTTATTCCCACC-TCTCTGAACATAGCCATGCGGTCCGGTACCAACAGACTCGGGATCAG
GAA-CTAAAGTTCCTCA---TTCAGAATTATGAAAAAGCTGAGG--GAGAGAAAGGAAAC
CTGCCT-GGTTGATTTTTAATCCAACAGTTCAACGACTTTTACTCTGAGATTAACCTGAG
TGCCTTGGACCTAGAG--GACTTTAC-TGTGTACTTTTGTGCCAGCT

#MBV5S1
GTTGTCCAGTCTCC--AAGATACATAATCAAAGGAAA-GGGAGAAAGGTCCATTCTAAAA
TGTATTCCCA---TCTCTGGACATCTCTCTGTGGCCTGGTATCAACAGACTCAGGGGCAG
GAA-CTAAAGTTCTTCA---TTCAGCATTATGATAAAATGGAGA--GAGATAAAGGAAAC
CTGCCC-AGCAGATTCTCAGTCCAACAGTTTGATGACTATCACTCTGAGATGAACATGAG
TGCCTTGGAGCTAGAG--GACTCTGC-CGTGTACTTCTGTGCCAGCT

#MBV3S1
GTCATTCAGACTCC--AAGATATCTGGTGAAAGGGCA-AGGACAAAAAGCAAAGATGAGG
TGTATCCCTGA---AAAGGGACATCCAGTTGTATTCTGGTATCAACAAAATAAGAACAAT
GAG-TTTAAATTTTTGA---TTAACTTTCAGAATCAAGAAGTTCTTCAGCAAATAGACAT
GACTGAAAAACGATTCTCTGCTGAGTGTCCTTCAAACTCACCTTGCAGCCTAGAAATTCA
GTCCTCTGAGGCAGGA--GACTCAGC-ACTGTACCTCTGTGCCAGCA

#MBV21S1P
GTTATCCAGACTCACATTCAGATCTGGCAAAGAGGAA-AGGACAAAGAGCAAAGATGAGC
TGATAGTCCT-----ATGTGGCATATTACTGGTTTTTGGTATCA-CAGGAACAGAAGAAA
GAG-TTTAGGGTTCTTT---TGTATTTACAGAATCAAGAAGCTATTCAACAAATAG----
-GTTCAGAAGTGATCCAGAGCAGAATGTTTCCCAATCTCATCCTTCATCTTGGAAATGCA
GTCCTCAGAAGCAGGA--GATTCTAC-ATTGCACTTCTGTGCCAG--

#MBV17S1P
GTAACCCAGACTCC--ACGATACCTGGTCAAAGAGAA-AGGACAGAAAGCACACATGAGT
TGTAGTCCTGA---AAAAGGGCACACTGCCTTTTACTGGTATCAACAGAACCAGAAACAA
GAA-CTTACATTTTTGA---TTAACTTTCGAAATGAAGAAATTATGGAACAAACAGACTT
GGTCAAGAAGAGATTCTCAGCTAAGTGTTCCTCGAACTCACAGTGCATCCTGGAAATCCT
ATCCTCTGAAGAAGAC--GACTCAGC-ACTGTAGCTCTGTGCCAGCA

#MBV20S1
GTTACACAGAAGCC--AAGATATTTGATCAAAATGAA-AGGCCAGGAAGCAGAGATGAAA
TGTATCCCTGA---AAAGGGGCACACTGCTGTTTTCTGGTATCAACAAAAGCAGAGCAAA
GAA-TTAAAGTTCCTGA---TTTACTTTCAGAATCAACAGCCTCTTGATCAAATAGACAT
GGTCAAGGAGAGATTCTCAGCTGTGTGCCCCTCCAGCTCACTCTGCAGCCTGGGAATCAG
AACGTGCGAAGCAGAA--GACTCAGC-ACTGTACTTGTGCTCCAGCA

#MBV19S1P
GTTGTCCAGAATCC--TAGACATCTGGTCAAAGGAAA-AGAACAGAAAGCCAAAATGGAT
TGCACCCCCAT---AAACGGACATAGTTACGTTTATTGGTACTACAAGAAACCGGGAGAA
GAA-CTCAAATTTTTGG---TTTACTTTCAGAATGAAGACATCATCGACAAAATAGATAT
GATTGGTAAAAACATTTCAGCAAAATGCCCTGCTAAGAAACCATGTACCATAGAGATCCA
GTCCAGCAAGCTAACA--GATTCAGC-TGTGTACTTCTGTGCTAGCA

#MBV22S1P
GTTATCCAGACTCC--ATGACGTCTTTTCAAAGGCAA-AGGACAGAAAGCAAAAATGAGC
TGTATCCCAGA---AAAGGGACATTCTTTTGTTTATTGGTACCAACAGAAGCAGAAAGAA
GAG-TTAAAGTTTTTTTAT-TTTTTTTTCAACATCAAGAAGCTCATGACAGAACAGACTT
GTTCAAGAAGTGACTCTTAGCTAAGTGTCCCTTAAGCTCACCCTGCAGCTTGGAAATCAG
TTCCTCTGAGGCTGGA--GACTCAGT-GTTATACCTCTGTGCCAGCA

#MBV4S1
ATTATCCAGAAACC--AAAATATCTGGTGGCAGTCACAGGGAGCGAAAAAATCCT-GATA
TGCGAACAGTA---TCTAGGCCACAATGCTATGTATTGGTATAGACAAAGTGCTAAGAAG
CCT-CTAGAGTTCATGT---TTTCCTACAGCTATCAAAAACTT---ATGGACAATCAGAC
TGCCTCAAGTCGCTTCCAACCTCAAAGTTCAAAGAAAAACCATTTAGACCTTCAGATCAC
AGCTCTAAAGCCTGAT--GACTCGGC-CACATACTTCTGTGCCAGCA

#MBV1S1
ATTACTCAGTCACC--AAGATATCTAATCCTGGGAA----GAGCAAATAAGTCTTTGGAA
TGTGAGCAACA---TCTGGGACATAATGCTATGTACTGGTATAAACAGAGCGCTGAGAAG
CCG-CCAGAGCTCATGT---TTCTCTACAATCTTAAACAGTTG---ATTCGAAATGAGAC
GGTGCCCAGTCGTTTTATACCTGAATGCCCAGACAGCTCCAAGCTACTTTTACATATATC
TGCCGTGGATCCAGAA--GACTCAGC-TGTCTATTTTTGTGCCAGCA

#MBV10S1
GTTTTCCAGACTCC--AAACTATCATGTCACACAGGT-GGGAAATGAAGTGTCTTTCAAT
TGTAAGCAAAC---TCTGGGCCACGATACTATGTATTGGTACAAGCAAGACTCTAAGAAA
TTG-CTGAAGATTATGT---TTAGCTACAATAATAAGCAACT---CATTGTAAACGAAAC
AGTTCCAAGGCGCTTCTCACCTCAGTCTTCAGATAAAGCTCATTTGAATCTTCGAATCAA
GTCTGTAGAGCCGGAG--GACTCTGC-TGTGTATCTCTGTGCCAGCA

#MBV9S1
GTTAAGCAGAACCC--AAGATACAAGCTTGCAAGAGT-TGGAAAACCAGTGAATTTGATC
TGTTCTCAGAC---TATGAATCATGATACCATGTACTGGTACCAAAAGAAGCCAAACCAA
GCA-CCAAAGCTTCTTC---TTTTCTACTATGATAAGATTTTGAACAGGGAAGCTGACAC
TTTTGAGAAGTTCCAATCCAGTCGGCCT---AACAATTCTTTCTGCTCTCTCTACATTGG
CTCTGCAGGCCTAGAG--TATTCTGC-CATGTACCTCTGTGCTAGCA

#MBV26S1P
----------CATT--CAGTTATGATGTTACAGACAT-GGGACAGAATGTCATTTAGAGA
TATAACACAAT---TTCTGGTCATTTTGTCACATTTTCATACCAACAGACACTAGGAAAA
GGT-GTGGAGTTTCTGG---CTTCATTCTATGATACAGTTCATTTGGAAAGGGCTGACGT
TTTCAGTACTCAA-------CAGAGATGCCTGATGGATTGTTCTCCACTCTGAAGATTCA
GCATGTTCAGCCAGAG---ACTCCAC-TATGTAT------GCCAGCA

#MBV12S1
GTTACCCAGACACC--CAGACATGAGGTGGCAGAGAA-AGGACAAACAATAATCCTGAAG
TGTGAGCCAGT---TTCAGGCCACAATGACCTTTTCTGGTACAGACAGACCAAGATACAG
GGA-CTAGAGTTGCTGA---GCTACTTCCGCAGCAAGTCTCTTATGGAAGATGGTGGGGC
TTTCAAGGATCGATTCAAAGCTGAGATGCTAAATTCATCCTTCTCCACTCTGAAGATTCA
ACCTACAGAACCCAAGG--ACTCAGC-TGTGTATCTGTGTGCCAGCA

#MBV11S1
GTCATCCAAACACC--TAGGCACAAGGTGACAGGGAA-GGGACAAGAAGCAACTCTGTGG
TGTGAGCCAAT---TTCAGGACATAGTGCTGTTTTCTGGTACAGACAGACCATTGTGCAG
GGC-CTGGAGTTCCTGA---CTTACTTTCGAAATCAAGCTCCTATAGATGATTCAGGGAT
GCCCAAGGAACGATTCTCAGCTCAGATGCCCAATCAGTCGCACTCAACTCTGAAGATCCA
GAGCACGCAACCCCAGG--ACTCAGC-GGTGTATCTTTGTGCAAGCA

#MBV24S1P
----------ATCC--CATGTACAGAGTTACAAAGAG-GGGATAAGATGTAGTTATTAAG
TGTGACACAAT---TTCTGGTCCTACTGGACTTTATTGCTACTGACAGAACTCAAGATGA
GGC-CCAGTGTTTCTGG---TGAATTTCCAGGGTGAGTTTATATCCACCAAATCTGGAAT
GCCCAGTGACCATTTCTCTGCAGTGAGGCCCGAGGGCTCCTTCTCCATGTTGAAGAGCCA
ATCAACACATCAAGAA--GACTTAGG-CATCTATCTCTGTGCCAGAA

#MBV29S1P
--------GTCTCC--TACTCATAGGATCACCAAAAA-GTGAAAGGATGTATGT-TTCAG
GGTGATCTAAT---TTCAGGACACAATCCCCTTTACTGGTATCGACAGATCTTGGGGCAA
GAG-CCATGGTTTCTAA---CTTATTTACAGAATGGAGCTCCACCAGACAAATCAGGATT
TCCTAGTCATCACTTTACTGTTGAGAGGCTTGAAGGATCCTACTCTATTCTGAAGACCCA
GACTGTGAAGCGGGACTCGACAGAGCACCTCTCTTTCAGTG------

#MBV13S1
GTCACCCAGTCTCC--CAGATATGCAGTCCTACAGGA-AGGGCAAGCTGTTTCCTTTTGG
TGTGACCCTAT---TTCTGGACATGATACCCTTTACTGGTATCAGCAGCCCAGAGACCAG
GGG-CCCCAGCTTCTAG---TTTACTTTCGGGATGAGGCTGTTATAGATAATTCACAGTT
GCCCTCGGATCGATTTTCTGCTGTGAGGCCTAAAGGAACTAACTCCACTCTCAAGATCCA
GTCTGCAAAGCAGGGC--GACACAGC-CACCTATCTCTGTGCCAGCA

#MBV16S1
-----ACAGATCCC--AAGTCATCAAATAATAGATAT-GGGGCAGATGGTGACCCTCAAT
TGTGACCCAGT---TTCTAATCACCTATATTTTTATTGGTATAAACAGATTTTAGGACAG
CAG-ATGGAGTTTCTGG---TTAATTTCTACAATGGTAAAGTCATGGAGAAGTCTAAACT
GTTTAAGGATCAGTTTTCAGTTGAAAGACCAGATGGTTCATATTTCACTCTGAAAATCCA
ACCCACAGCACTGGAG--GACTCAGC-TGTGTACTTCTGTGCCAGCA

#MBV30S1P
ATCTCCAAAACTCC--AAAGTACTCTATTATGGGGAC-TGGAAAGAAAATTATTCTGGAA
AGTTCTCAAAC---CATGCCCTGTGACAAAATGTATTGGTATCAGCAAGACCCAGG-CAT
GGAACTATGGCTGCGCCA--TTGTTCAT-ATGGCATTAATAATACAGAGAAATTAGAGCT
TTCCTTTGAGTGTAATA-----TTCAGAG--AATGAATCCTACCTCATGTTAAGCA--CA
TTTTTCATACACAGCC----CTCCACACTCCTGCCTCTTTCCAACC-

#MBV23S1P
GTCACCACGAACCT--AAGATACATGGTGAGGAAGAG-ATGATAGGATGTGACCCTTCGA
AGTG---AAA--------GAACACAGTCATGTTATATGGTATAGTCATGGTTATATGGAA
AGATGTGAAATTTGTGA---CTTCTGTTCAGAAAGAGTATTA----GAGAGGCCAGGAAT
GCTGGAGAAATCGTTCTTGGATAAATTTCCCCAAGAGGAACCCAACATCCT-AAAGTGGG
GCCAGCAGATCTGGAAGATGCAGAGC---TATACTTCTGTGCCAGCT

#MBV2S1
-----GCAAAACCC--AAGGTGTCTGGTACCACGTG----GTCAAGCTGTGAACCTACGC
TGCATCTTGAAGAATTCCCAGTATCCCTGGATGAGCTGGTATCAGCAGGATCTCCAA-AA
GCAACTACAGTGGCTGT---TCACTCTGCGGAGTCCTGGGGACAAAGAGGTCAAATCTCT
TCCCGGTGCTGATTACCTGGCCACACGGGTCACTGATACGGAGCTGAGGCT-----GCAA
GTGGCCAACATGAGCCAGGGCAGAAC-CTTGTAC---TGCACCTGCA

#va5
GTGGAGCAGCGCCC--TCCTCACTGAGTGTCCGGGA--GGGAGACAGTGCCGTTATCACC
TGCACCTACACAGACCCTAACAGTTATTACTTCTTCTGGTACAAGCAAGAGCCGGGGCAA
GT--CTTCAGTTGCTTATGAAGGTTTTCTCAAGTACGGAAATAAACGAAGGACAAGGA--
-TTCACTGTCCTA--CTGAACAAGAAAGACAAACGACTCTCTC-------TGAACCTCAC
AGCTGCCCATCCTGGG--GACTCAGC-CGCGTACTTCTGCGCAGTCA
 

Home | CV | Databases | IMEG Seminars | MEP-online | People | Publications | SoftwareText only version


| Laboratory of Masatoshi Nei |
| Department of Biology | Eberly College of Science |
| Institute of Molecular Evolutionary Genetics | Penn State |
2003 The Pennsylvania State University
This page was last updated 6/4/12 by T. Mazurczyk.